Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Đại An Phú

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Đại An Phú được thành lập trong điều kiện cả nước đang trong quá trình thực hiện Công nghiệp hoá hiện đại hoá và phát triển các ngành khoa học để tiến kịp và hoà nhập với sự phát triển trên toàn thế giới. Công ty nhanh chóng thích ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới và phát triển, được tuyển chọn đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn giỏi vững vàng, nhiều kinh ngiệm trong công tác Tư vấn thiết kế các lĩnh vực như: Giao thông, Thuỷ lợi, Xây dựng dân dụng và công nghiệp…

Kính chúc quý khách hàng Sức khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công

Xem chi tiết

TẦM NHÌN

Đại An Phú đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành Tập Đoàn đa nghành, thương hiệu tốt nhất về mọi mặt trong lĩnh vực Xây dựng và bất động sản. Đem lại giá trị cao nhất cho nhà đầu tư tạo thật nhiều phúc lợi doanh nghiệp góp phần vào phát triển sản xuất phục vụ tốt những lợi ích cho cộng đồng.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại An Phú.

SỨ MỆNH

Không ngừng sáng tạo và phát triển năng lực một cách toàn diện để đem đến cho khách hàng, những đối tác những giải pháp hoàn hảo. Đảm bảo tính bền vững và thật sự hiệu quả cho công trình. Tạo tiền đề cho sự phát triển, đáp ứng những mong mỏi của khách hàng.

Tạo môi trường doanh nghiệp thân thiện, doanh nghiệp vững mạnh thượng tôn pháp luật. Đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Xem việc phát triển năng lực của nhân viên, sự “an cư lạc nghiệp” của nhân viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của công ty. Tạo mọi điều kiện phát triển lâu dài tốt nhất cho tập thể cán bộ nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Đại An Phú đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành Tập Đoàn đa nghành, thương hiệu tốt nhất về mọi mặt trong lĩnh vực Xây dựng và bất động sản. Đem lại giá trị cao nhất cho nhà đầu tư tạo thật nhiều phúc lợi doanh nghiệp góp phần vào phát triển sản xuất phục vụ tốt những lợi ích cho cộng đồng.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại An Phú.

SỨ MỆNH

Không ngừng sáng tạo và phát triển năng lực một cách toàn diện để đem đến cho khách hàng, những đối tác những giải pháp hoàn hảo. Đảm bảo tính bền vững và thật sự hiệu quả cho công trình. Tạo tiền đề cho sự phát triển, đáp ứng những mong mỏi của khách hàng.

Tạo môi trường doanh nghiệp thân thiện, doanh nghiệp vững mạnh thượng tôn pháp luật. Đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Xem việc phát triển năng lực của nhân viên, sự “an cư lạc nghiệp” của nhân viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của công ty. Tạo mọi điều kiện phát triển lâu dài tốt nhất cho tập thể cán bộ nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

TIN TỨC

HÌNH ẢNH THIẾT BỊ – NHÀ XƯỞNG